Klik hier om naar het einde van deze pagina te gaan

Jan Mars
redactie, productie en bewerking
van teksten, woorden en taal


Blogteksten uit 2009

30 xii 2009
Religie
Wat heb je er eigenlijk aan om in God of zo'n soort type te geloven? In het beste geval moet je op gezette tijden naar het een of andere gebedshuis om daar te bidden, in minder goede gevallen word je verplicht allerlei dingen te doen (bidden, dus, maar ook hoofddoeken, bedevaarten en aalmoezen en veel kinderen maken) of te laten (varkensvlees eten, vlees berhaupt eten, masturberen, winkelen op zondag, vrolijk zijn), en in het slechtste geval moet je anderen gaan bekeren, veelal door oorlog te voeren of jezelf op te blazen. Heidenen kunnen gewoon uitslapen op zondag, of neuken voor de lol, of eten waar ze zin in hebben. En dan gaan ze toch niet naar de hel.

28 xii 2009
Onverschillig
Er is een belangrijke en nooit gehoorde uitweg uit de dichotomie, het dilemma van het wel of niet bestaan van god (of God, of zo). Iedereen noemt zich ofwel gelovig (dat is: vr god), ofwel athest (dat is: tegen god), maar kijk: er is een derde weg: het maakt allemaal niks uit. Is er een god, of God, of zo? Zo ja: wat dan nog? Zo nee: wat dan nog? Of god bestaat of niet, dat maakt geen bal uit, het is oninteressant, het doet niet ter zake, a matter of supreme indifference, het is volkomen onverschillig, een discussie daarover is de inkt niet waard.

26 xii 2009
Da mnsan
Los van wat ze inhoudelijk beweert in haar Kersttoespraak (hoogdravende plattitudes is een nette kwalificatie) is het telkens weer schokkend te horen wat een gruwelijk Nederlands de majesteit spreekt: dat blaartrekkende upperclassaccent, waarin elke e een wordt, elke ee een ei, elke ij een ee, elke oo een eu. Het hoort bij het baantje van koninklijkfamilielid, kennelijk, want ze praten allemaal zo, en de vrouwen nog erger dan de mannen, met als ongevenaard dieptepunt Laurentien, die raar genoeg ondanks dat tenenkrommende accent over de leesbevordering gaat en bij het Genootschap Onze Taal mag komen speechen.

26 xii 2009
De majesteit
Dat de majesteit zich in haar Kersttoespraak bezorgd toont over de in haar ogen kennelijk ernstige isolatie van de mens en aandringt op echt contact met de buren in plaats van virtueel, is ridicuul. Allereerst vraag je je af waar ze zich mee bemoeit (het volk kan immers best zlf uitmaken of het wel of niet contact met zijn buren wil), maar ten tweede: er is bijna niemand in Nederland die gesoleerder leeft dan de koningin, er is bijna niemand die minder echt contact heeft met medemensen dan zij. En dat wil ze ook zo.

24 xii 2009
Marcus Bakker
Vandaag overleed Marcus Bakker, voormalig voorzitter van de CPN-fractie in de Tweede Kamer. Hij begon daar op het dieptepunt van de Koude Oorlog, 1956, toen het wakkere Nederlandse volk Felix Meritus belegerde vanwege de inval in Hongarije. Die was natuurlijk schandalig, maar ik meen dat de CPN daar niet heel veel invloed op had. Ongeveer evenveel als later de KVP-er Joseph Luns had op de oorlog in Vietnam. En Luns was wl fout in de oorlog, en ervoor, en erna.
Het was Marcus Bakker die de formulering van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet heeft bedacht. Zijn CPN-achtergrond is minstens dubieus, veel van zijn ideen waren ongetwijfeld stalinistisch, maar anders dan tal van andere politici stnd hij voor zijn principes, en dat artikel 1 was een van de betere daarvan.

24 xii 2009
Ingezonden
Wie zijn brief met zekerheid in de ingezondenbrievenrubriek van de Volkskrant wil zien, moet eronder zetten dat hij (of zij, ng beter) 10 jaar is. De hele redactie smelt dan acuut, ongeacht de inhoud, en daar sta je dan te kijk, met je tienjarigenmening en je pedante standpuntjes.
Ik ben jaloers, natuurlijk. Mijn meningen, die wl doordacht en spits geformuleerd zijn, komen maar zelden in de krant, z zelden dat ik niet eens meer de moeite neem het te proberen. Maar zelfs ls ik jaloers ben, dan nog doet dat er niets aan af dat de mening van tienjarigen per definitie flauwekul is, en dat het meer zegt over de Volkskrant dan over de mening dat die gepubliceerd wordt.

22 xii 2009
Wraking
Nu het wrakingsverzoek van de advocaat van het 'zeilmeisje' Dekker is afgewezen, en wie had iets anders verwacht, wordt het misschien tijd dat we ons gaan afvragen wat deze affaire de gemeenschap nu al heeft gekost. Dat de bureaus Jeugdzorg, voornamelijk beroemd vanwege de enorme wachtlijsten die ze door geldgebrek moeten hanteren, deze affaire opgedrongen kregen, is onvermijdelijk op kosten van een kind dat wl een probleem heeft, anders dan deze kaktrut, die kan beschikken over twee zeilboten n een bankrekening die sinds een paar dagen 3500 euro, grofweg drie maanden minimumloon, lichter is.
Kunnen de opvoeders van dit kind niet gewraakt worden? Dan kan een echte opvoeder tegen haar zeggen: 'Houd nou op met je gezanik, en anders moet je zonder eten naar bed.'

20 xii 2009
Zeilmeisje
Hebt u wel eens geprobeerd 3500 euro te pinnen? Hebt u zich er niet heel even over verbaasd dat het 'zeilmeisje' Laura Dekker 3500 euro kon pinnen voordat ze de benen nam naar Sint Maarten? Vindt u het ook niet een tikje vreemd dat een meisje van 14 kan beschikken over een bankrekening waar zij zelf in n klap 3500 euro vanaf kon halen?

18 xii 2009
Strandrellen
Geen enkel medium heeft er op gewezen dat onder het geteisem dat bij de zogenaamde strandrellen in Hoek van Holland deze zomer massaal probeerde politiemensen te lynchen, helemaal niemand was van dat zogenaamde 'Marokkaanse tuig' waar Geert Wilders en Marco Pastors zo bang voor zeggen te zijn. Het waren lelieblanke, volbloed, chte Hollandse jongens van stavast, allemaal.
Klik hier voor blogteksten uit 2010,

hier voor 2011,

hier voor 2012,

hier voor 2013,

en hier voor het actuele blog.


Klik hier om naar het begin van deze pagina te gaan.