Klik hier om naar het einde van deze pagina te gaan

Jan Mars
redactie, productie en bewerking
van teksten, woorden en taal


Blogteksten uit 2011

3 xii 2011
Ouders en school
De oproep van minister Van Bijsterveld aan ouders om desnoods minder te gaan werken om meer aandacht te kunnen besteden aan de school van hun kinderen, gaat voorbij aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die deze regering juist bevordert. Maar los daarvan: scholen willen  helemaal niet dat ouders meer tijd aan de school van hun kinderen besteden. Basisscholen willen dat ouders op afroep beschikbaar zijn om kritiek- en initiatiefloos te komen uitvoeren wat de school bedacht heeft. Ouders die zelf ideeŽn hebben, die iets willen met de school van hun kinderen, of die onschuldige vragen stellen over wat de school aan het doen is, die heten 'lastig' en worden kaltgestellt in machteloze ouderraden of manipuleerbare medezeggenschapsraden. Basisscholen zijn veel te vaak autocratische, autistische organisaties die veel te vaak geleid worden door incompetente controlfreaks die diep in hun hart doodbang zijn voor de ouders en als gevolg daarvan die ouders bij voorkeur afblaffen en zo veel mogelijk buiten de deur houden. En de minister van Onderwijs heeft daar geen idee van.

2 xii 2011
Seksuele voorlichting
Hoe ver Nederland is weggezakt als beschaafd land blijkt uit de afschaffing van seksuele-voorlichtingsprogramma's op scholen. De GGZ in midden-Nederland heeft die aangekondigd en zal vast niet de laatste zijn. Het gaat om 1 miljoen, dat is alles.
Intussen besteedt dit kabinet 132 miljoen aan verbetering van de verkeersveiligheid op snelwegen waar dit kabinet eerst zelf de verkeersveiligheid vermindert door de maximumsnelheid te verhogen. En de JSF gaat ook gewoon door.
De aanstaande toename van tienerzwangerschappen, abortussen en geslachtsziekten kun je natuurlijk niet aan het kabinet te verwijten, zoals ook de toename van het aantal verkeersdoden natuurlijk niet door dit kabinetsbeleid komt.

15 xi 2011
OV-geldbron
De opgewekte radioreclame over Nederland dat afscheid neemt van de strippenkaart verhult op meesterlijke wijze dat de invoering van de OV-chipkaart een buitengewoon slim staaltje geldklopperij is. Ten eerste: voor de overbodig geworden strippenkaarten kunnen de reizigers nergens geld terug krijgen. Ten tweede: de reizigers moeten zeveneneenhalve euro betalen om een chipkaart te krijgen, geld waarvoor je uitsluitend een stuk plastic ontvangt. En ten slotte: er moet een minimumbedrag op je chipkaart staan voordat je ermee kunt reizen. Kassa voor de vervoerders: zelfs als maar tien procent van de Nederlanders een OV-chipkaart aanschaft, dan nog gaat het om 16 miljoen euro dat als verplicht minimumbedrag op elke chipkaart staat. Een doorlopende geldbron voor het openbaar vervoer.
Het zal aan mij liggen, maar ik vind het moeilijk voorstelbaar dat dat geld ten goede komt aan verbetering van het openbaar vervoer.

9 xi 2011
Overschrijven
De Radbouduniversiteit signaleert dat het onder studenten helemaal niet taboe meer is om andermans teksten zonder bronvermelding te gebruiken en te presenteren als eigen werk. Dat is natuurlijk nogal dom (met de huidige plagiaatdetectieprogramma's vallen ze bijna zeker door de mand), maar vooral vind ik het onbegrijpelijk dat ze zich ertoe verlagen klakkeloos andermans gedachtengoed over te schrijven. Blijkbaar hebben ze nooit voldoende zelfvertrouwen ontwikkeld om te kunnen denken: 'Ik kan dit best zelf' of zelfs: 'Ik kan dit veel beter.' Is dat niet het echte probleem: dat onze toekomstige elite zichzelf niet in staat acht om eigen gedachten te ontwikkelen en daarom de toevlucht neemt tot jatwerk?

21 x 2011
Bevrijding
Het is natuurlijk fantastisch dat de ene na de andere Arabische dictator in het nauw gebracht wordt en valt. De opluchting bij de gewone burgers daarover is ongetwijfeld oprecht. En denk ook 's aan de opluchting in al die westerse hoofdsteden als zo'n dictator ook maar meteen omgebracht wordt, waar dan niemand in verlegenheid gebracht kan worden wegens voormalige nauwe vriendschappelijke banden met de dode.
Tegelijk moet je je ook erge zorgen maken. Zoals JoegoslaviŽ na het verdwijnen van de harde hand oorlogvoerend en brandschattend uit elkaar viel, zo zie je in die Arabische landen dat de ene dictator met groot gemak wordt opgevolgd door de volgende: de islam. De politieke onderdrukking was verschrikkelijk, maar vrouwen konden wel ongesluierd over straat. Met het verdwijnen van de politieke onderdrukking worden de vrouwen geketend. Als dat vooruitgang is, moet je dan niet voorstander zijn van politieke onderdrukking?

18 x 2011
Gilad Shalit
Het interessantste argument dat de Israeli-in-de-straat heeft tegen de ruil van 1000 gevangenen voor ťťn Israelische soldaat: dan loont terreur. Dat is een zeer steekhoudend argument. Terreur loont inderdaad, dat zien de Palestijnen dagelijks in de Gazastrook en op de bezette Westelijke Jordaanoever, en dat ervaren ze tot in de Veiligheidsraad. Alleen, dŠŠr gaat het over de terreur van Israel, die wordt beloond door de USA en door de EU, en die daardoor geen terreur genoemd mag worden (want dan ben je anti-semiet).

11 x 2011
De boerka (2)
Het is principieel onjuist, en bovendien ridicuul dat de overheid mensen wil verbieden te dragen wat ze willen dragen, of dat nou een spijkerpak is, driedelig grijs met vest of een boerka. Als mensen zich raar willen kleden, dan moeten ze dat vooral zelf weten. Dat gaat de staat niks aan. Dat het een piepkleine minderheid is die een boerka draagt, maakt een boerkaverbod alleen maar belachelijker.
Het idiote van een verbod staat los van het idiote van het kledingstuk. Een boerka is buitengewoon onpraktisch, alleen al doordat de draagster ervan haast niks ziet. Als je dan toch een boerka draagt, doe je dat dus niet voor jezelf, maar omdat het moet. Anders gezegd: wie zich zo kleedt, draagt een uniform en dat is altijd voorgeschreven of afgedwongen door anderen (vader, minister van defensie, peer group, god, allah, afdelingschef of echtgenoot). Zo iemand wordt dus onderdrukt. Dat geldt ook voor de boerka-draagster die zegt dat ze zelf voor haar boerka gekozen heeft (of voor de uniformdrager die zegt dat hij daar zelf voor gekozen heeft en trots is op zijn uniform).

17 ix 2011
Werk
Een journalistiek-achtig onderzoek waar ik nou al jaren over loop te broeden, gaat over de vraag: wat beschouwen mensen met een veel-meer-dan-modaal inkomen als werk? Wat doet de president-directeur van een bank de hele dag? Wat doet de voorzitter van de centrale directie van een scholengemeenschap? Wat bedoelt een basisschooldirecteur, een hoofdcommissaris, een secretaris-generaal, een instituutsdirecteur als hij zegt: 'Ik heb het druk'? Wat is werk in die salarisschaal?
Mijn verdenking is: de helft van de tijd doen ze dingen die geen enkel gevolg hebben en hadden ze net zo goed in hun bed kunnen blijven liggen. En zelfs: een aantoonbaar aanzienlijk deel van hun tijd gaat op aan wat absoluut geen werk mag heten: recepties, golf, lunchen. Ze worden niet betaald vanwege hun productiviteit, maar vanwege hun aanwezigheid. Ze produceren immers niks? Ze zijn er alleen, en dienen in voorkomende gevallen, die overigens maar zelden voorkomen, als de pispaal. En daar worden ze dan vet voor betaald.
Wat die lui daar zelf over denken en zeggen, daar wil ik graag een boek over schrijven.

16 ix 2011
Vijftig plus
Bij het Bevrijdingsfestival in Wageningen wordt jaarlijks een 50-plusplein ingericht. Daar treedt Willeke Alberti op, en een een matig begaafd dixielandorkest. Op de 50-plusbeurs , nu in Utrecht, is voor ons vijftigplussers een optreden van Lee Towers en Anita Meyer.
En het loopt storm. Vijftigplussers komen speciaal voor de nietszeggende onzin van Willeke Alberti, Lee Towers en Anita Meyer naar dit soort gebeurtenissen. Want wij vijftigplussers hebben dan wel de sixties meegemaakt, een goede smaak hebben we er blijkbaar niet van overgehouden.

15 ix 2011
De boerka
Nu het naar het schijnt echt gaat gebeuren dat het kabinet met een wetsvoorstel komt om vrouwen het dragen van een boerka te verbieden, moeten we nog maar even afwachten of de joodse, de gereformeerde en de zwartekousengemeenschap in Nederland, net als bij het wetsvoorstel over het ritueel slachten, samen met de islamitische gemeenschap in ons land in het geweer gaan komen tegen deze schandelijke aantasting van de vrijheid van godsdienst.

13 ix 2011
Gebrek aan bewijs
Het komt met name in zogenaamde terroristenprocessen nogal vaak voor dat de verdachten worden vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Dat betekent dat de verdachten ten onrechte verdacht werden van terroristische activiteiten (of van het hebben van gedachten daarover - u dacht toch niet dat 'Gedanken sind frei'?). Als je evenwel een politicus van een zekere kleur bent, dan roep je bij zulke voorvallen dat dergelijke vrijspraken nooit zouden voorkomen als politie en justitie meer bevoegdheden hadden: afluisteren, inbreken, omkopen, valse verklaringen, anonieme getuigen, hardere ondervragingsmethoden. Politici van andere kleuren, en justitie, en politie zouden met grote nadruk afstand moeten nemen van dergelijke geluiden. Dat gebeurt te weinig en dat is, meer dan het geroep van politici van een zekere kleur, de werkelijke bedreiging van de rechtsstaat.

8 ix 2011
De koning
Bij alle commotie over de eventueel overblijvende bevoegdheden van de Koning als de meerderheid van het parlement zijn poot stijf durft te houden (al is vooralsnog geheel onduidelijk waar het eigenlijk over gaat, en is zeker wel duidelijk dat er onder de parlementariŽrs die de Koning tot iets ceremonieels willen reduceren geheel geen overeenstemming bestaat over hoe en zelfs wat), bij al die commotie dus, blijft ťťn vraag zwaar onderbelicht: Mag onze toekomstige Koning Willem IV te zijner tijd alsjeblieft wel al zijn snoezige uniformpjes houden?

19 vii 2011
Gewone Nederlander
De ruim 40.000 handtekeningen die zijn verzameld om de Tweede Kamer te dwingen zich uit te spreken over het mogelijk verbieden van 'pedofielenvereniging' Martijn, dat is gebeurd op initiatief van Henk Bres, die zichzelf expliciet afficheert als de spreekbuis in dezen van 'de gewone Nederlander'. Die Henk Bres is een kaalgeschoren patjepeŽer met een ordinair accent en luidruchtige en gemakzuchtige meninkjes, en, veelzeggend in dit verband, betrokken bij de 'erotische' tv-zender Meiden van Holland. Daar maken ze het soort porno waarmee je, als je heel veel zin in neuken hebt maar de gelegenheid doet zich even niet voor, elke vorm van lust afdoende uit je leven verwijdert, een soort porno die af en toe zo debiel is dat zelfs de uitvoerders ervan, wier voornaamste acteerprestatie bestaat uit het onophoudelijk en met een ordinair accent 'aaah' en 'oooh' roepen, ternauwernood hun lachen kunnen inhouden. Dus die Henk Bres, zelfbenoemde 'gewone Nederlander' en tegelijk, dat kan dus, pornokoning en als geile oude man de deeltijd-souteneur van misleide en in ieder geval misbruikte meisjes, die wil het verbod van een club die niks strafbaars heeft gedaan en niks ergers wil dan een gezellige omgang met jongetjes.

10 vii 2011
Rituelen
Het allerbelangrijkste argument van de tegenstanders van een verbod op ritueel slachten is dat het verbod de vrijheid van godsdienst de facto opheft. Dat is wel een tikje hysterisch, maar los daarvan: die voorschriften komen uit oeroude geschriften waarvan de betreffende gelovigen stellig weten dat ze door hun eigen god zijn gedicteerd, en dus, vinden zij, moet je je als gelovige onverkort aan de voorschriften van die god houden.
Het is toch eigenlijk ook zo dat in die oeroude geschriften allerlei straffen uit de mond van die god zijn opgetekend voor overtreders van die voorschriften? Al die onplezierige dingen die de god verordonneert voor overspeligen (mits vrouw), homo's, onaneerders, belastingontduikers, kinderen die hun ouders niet gehoorzamen, en ga zo maar door - dat zijn toch geen dingen waar een beschaafd land zijn strafrechtelijke beginselen op wil baseren? Waarom zou dat dan wel moeten als het om het om zeep helpen van dieren gaat?
Dat verbod is volkomen terecht: ritueel slachten is achterlijk en ontoelaatbaar, ongeveer net zoals het stenigen van overspeligen achterlijk en ontoelaatbaar is.

29 vi 2011
Geloven
Anders dan onder de totale Nederlandse bevolking, waar ze een magere 14% scoren, noemt 44% van de hoogleraren in Nederland zich atheÔst. ForumC, een christelijk discussieplatform, vond dit in een onderzoek naar de invloed van de levensbeschouwing op de wetenschap. Vooral onder biologen, meldt het ANP, vindt men 'de meeste niet-gelovige hoogleraren'.
Los van de rare gelijkstelling van 'zich atheÔst noemen' met 'niet-gelovig zijn', illustreert dit onderzoeksresultaat, dat men overigens met gepaste argwaan dient te bekijken, dat een hogere opleiding niet vanzelf leidt tot een onbevangen, wetenschappelijke en (dus) niet-religieus geÔnspireerde kijk op de wereld.

27 vi 2011
Het nieuws is op
Het voorpaginanieuws van hedenochtend in de Volkskrant: een concert van een 75-jarige in Carrť. Vorige week zette de Volkskrant zowat paginabreed de foto van een pasgeboren olifantje op de voorpagina. Er is maar ťťn conclusie mogelijk: er is geen nieuws meer. Er gebeurt niks in de wereld dat belangrijker is dan een concert van een 75-jarige of een olifantenkalf, althans volgens de Volkskrant.
Binnenkort recenseert de Volkskrant een dagtochtje naar het strand op de voorpagina. Want dat wil de lezer nu eenmaal.

10 vi 2011
Mobieltjes (vervolg)
De idiotie ten top: de voorzitter van de Onderwijsraad bepleit ook het toelaten van mobiele telefoons in de klas. Al die kinderen hebben tegenwoordig zoveel aan hun hoofd aan baantjes en vrijetijdsbesteding, dat ze die zaken ůůk onder schooltijd moeten kunnen behartigen.
Ik weet haast zeker: als die kinderen van tegenwoordig in hun baantje als vakkenvuller hun telefoon gebruiken, dan worden ze onmiddellijk ontslagen.
Het onderwijs lijdt aan een gezagscrisis en een gebrek aan zelfbewustzijn (al die pedante leerkrachten ten spijt).

29 v 2011
Mobieltjes
Het bizarre nieuws dat leerkrachten geen antwoord hebben op het steeds frequentere gebruik van mobieltjes in de klas werd op Radio 1 (natuurlijk - voor al uw flauwekulnieuws) opgeluisterd met interviewtjes met die leerkrachten, die als Łber-softies voornamelijk bepleitten om met de betreffende leerling in gesprek te gaan, want dan begrijpen ze heus wel dat het beter voor ze is als ze gewoon opletten en niet intussen zitten te internetten, te appen of te sms-en. Of kwestende filmpjes te maken. Er waren ook leerkrachten die meenden dat als de les maar boeiend genoeg is, de leerlingen vanzelf ophouden met het gepiel met hun telefoon.
Nu blijkt dat dat bizarre nieuws in de wereld is gebracht door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, die heel toevallig ook dikbetaalde adviezen geeft op dit terrein.
Overigens: ik vind dat mobiele telefoons in de klas verboden moeten worden, ongeveer net zoals klaverjassen in de klas verboden is.

4 v 2011
Vrijheid van meningsuiting
De allerbeste afloop van het proces tegen de hysterische gek Geert Wilders zou zijn dat de rechter zegt: 'Meneer Wilders, het proces is ten einde omdat u blijkbaar geen idee hebt waar u het eigenlijk over heeft. We hebben in dit proces onomstotelijk vastgesteld dat u geen verstand heeft van de islam. U kletst maar een beetje in de ruimte. Dat mag u doen, maar denk niet dat zinnige mensen dat serieus nemen. U bent een windbuil, leutert u maar lekker verder, wij doen er niet meer aan mee.' Wilders twittert dan een of andere loze flauwekulopmerking over de hoge heren. En wij halen onze schouders op en gaan lekker naar het cafť.

3 v 2011
Samen sterk
Het beste nieuws van de week is de overeenstemming die Hamas en Fatah bereikten over samenwerking en verkiezingen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. In plaats van elkaar de keel af te snijden maken ze samen een vuist tegen hun bezetter en daarmee tegen de bondgenoten van die bezetter, zoals Nederland. Het is dan ook niet verbazend dat Israel onmiddellijk meedeelde dat die overeenstemming het einde van het vredesproces betekent, vooral omdat Hamas immers de staat Israel niet erkent - alsof er een vredesproces wŗs. Het is de tragiek van de situatie dat Israel militair de sterkste is en dus het recht aan zijn kant heeft. De nieuwe samenwerking van Hamas en Fatah is gedoemd omdat Israel wil geen vredesproces wil (het krijgt toch al wat het wil), maar het zogenaamd dreigende einde van het zogenaamde vredesproces gebruikt om die samenwerking onmogelijk te maken. Israel heeft meer baat bij een verdeelde Palestijnse natie om zo niet aan vredesprocessen te hoeven werken. En wij in het vrije westen maken dat mogelijk en laten daarmee de etnische zuivering en de repressie van Palestijen doorgaan.

29 iv 2011
Geweldsmonopolie
In het algemeen is het een goed idee dat de overheid het geweldsmonopolie heeft in een samenleving. Het is meestal ook terecht als de overheid geweld gebruikt, en als het dat niet is, zijn er in een democratische rechtsstaat middelen die je in bescherming nemen. Weliswaar is dat altijd achteraf, maar je kunt hoe dan ook je gelijk halen. U ziet dat ik als rechtgeaard parlementarist vol vertrouwen ben in de kracht van het democratische stelsel. Naief, zegt u dat wel.
Wat er gebeurt als je die rechtsstatelijke bescherming niet hebt, ziet men nu in de Arabische wereld. Wat mij daar geweldig in intrigeert is enerzijds dat het voor een vastberaden (en opofferingsgezinde, of moet men zeggen: suÔcidale? - ze hebben niks te verliezen, dat is duidelijk) bevolking zo simpel blijkt die regimes aan het wankelen te krijgen, en anderzijds dat leger en politie werkelijk geweld gebruiken, hun landgenoten beschieten. Hebben militairen en politiemensen in die landen ůůk niks te verliezen? Of zijn ze gehersenspoeld?

21 iv 2011
Censuur (2)
Nog zo'n ergerlijke vorm van censuur, dat wil zeggen: media houden bewust feiten achter of vertellen maar de helft of leggen de verkeerde accdenten: de integratie van zogenaamde allochtonen. Die gaat prima (zoals overigens in 2004 de commissie-Blok ook al constateerde. Waar is dat rapport gebleven?): er is een aanzienlijke en succesvolle middenklasse ontstaan van 'buitenlanders', hun kinderen doen het heel goed, vooral de meisjes, vooral in het hoger onderwijs, en wat lezen wij in de krant? Over de tsunami aan buitenlanders en de islamisering en straatterroristen. En geen krant of tv-programma bericht over de geslaagde integratie. Wetenschappers noemen de integratie als het meest overschatte maatschappelijke probleem van nu, maar wij lezers worden daar niet over ingelicht. De mythe van de vrije pers. (Waarbij het natuurlijk heel interessant is dat Stef Blok nu als man van de rechtervleugel de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer is. Wat doet het met mensen als ze zů opzichtig hun eerdere standpunten inslikken?)

20 iv 2011
Censuur
Toen in me in 2005 verdiepte in de toestand in Kasjmir was ik heel verbaasd en ook geŽrgerd dat ik er zo weinig van wist: al die tientallen jaren onderdrukking en verdwijningen en doden en nooit hoorde je er iets over. Erger dan Gaza, zei ik toen, alleen was Gaza wŤl zowat dagelijks in het nieuws.
Nu heb ik hetzelfde gevoel dat wij nieuwsconsumenten bedrogen zijn. In SyriŽ blijkt al tientallen jaren een oorlog gaande van de overheid tegen de eigen burgers, met onderdrukking en duizenden verdwijningen en doden, en pas nu de burgers eindelijk in opstand komen, is het nieuws geworden. Dat wil zeggen: nu even. Want over drie dagen of zo loopt er ergens in de polder een trein uit de rails, of is er een marginale voetbalwedstrijd, en lezen we dat op de voorpagina.
Als media bewust niet vertellen wat er gaande is, dan is dat censuur.

13 iv 2011
Schietpartij
De dader van de schietpartij in Alphen aan de Rijn afgelopen zaterdag blijkt een bedreven liefhebber te zijn geweest, behalve van echt schieten op een schietbaan, van games waarin je lekker los kunt en onschuldige, zij het virtuele omstanders om zeep helpt.
Grote commotie, natuurlijk. Hoe heet ook alweer die film over een stel onaangepaste zwakzinnigen die met shotguns een Brabants dorp uitroeien? Lachen, man! Een kaskraker, avond na avond uitverkocht, wat een geweldig leuke film!

13 iv 2011
Leger
Als alle geruchten waar blijken te zijn en het Nederlandse leger werkelijk een vijfde van zijn sterkte kwijt raakt, wordt een oud links ideaal ten slotte toch werkelijkheid: het leger leger. Eerst zien en dan geloven, maar toch: er zal hoe dan ook flink gesneden worden.
Niet verrassend is het dat de vakbonden moord en brand schreeuwen. Een leger is voor talloze misleiden immers niks anders dan een 'goeie baan'. En bezuinigen gaat dus ook over rechtspositie en ontslagregelingen en mensen die hun goeie baan kwijtraken. Dat was dus in de koude oorlog de manier geweest om het leger leger te maken: echt bezuinigen!
Evenmin verrassend is het dat tot nu toe nergens de vraag gesteld wordt of het vaderland nog wel te verdedigen is. Hoe houden wij (wie? wij) de vijand buiten onze grenzen zonder tanks, met maar de helft van de mijnenjagers? Daar gaat het niet over. Het leger is daar kennelijk eigenlijk niet voor bedoeld.

30 iii 2011
Nederlandse ijdelheid
Er is iets niet goed met mij: ik heb een instinctieve tegendraadsheid, die maakt dat zaken waar iedereen over staat te juichen bij mij een reactie oproepen die gaat van diepe weerzin tot afstandelijke onverschilligheid. Al dat volk dat om de haverklap weer 's besproken wordt: het is allemaal ijdelheid en lucht. Pauw en Witteman: als nieuws te 'leuk', als entertainment te langdradig. Matthijs van Nieuwkerk: licht-hysterische kwebbellaar. Paul de Leeuw: leeghoofdige relnicht. Arnon Grunberg, Adri van der Heiden, Joost Zwagerman, Kluun, Herman Koch, Martin Bril, Giel Beelen, Lange Frans, Ali B: overschatte eendagsvliegen. En dit lijstje kan met vele namen uitgebreid worden.
Het zal wel aan mij liggen. Maar ik weet zeker dat niemand over tien jaar nog iemand van dat lijstje zal kennen.

24 iii 2011
Ranking the news
Het allerdebielste van alle overbodige radioprogramma's is Ranking the news: luisteraars mogen stemmen welk nieuws ze het belangrijkste vinden. Wat is belangrijker: de veldslag in LibiŽ, de twintigduizend tsunamidoden in Japan, of een bijna ontploffende kerncentrale? Of een anoniem lijk, een voetbalwedstrijd of de langste file van het jaar? De uitslag van de populariteitspoll wordt naar het schijnt 's avonds op de televisie bekendgemaakt. Ik heb daar nooit naar gekeken, maar dat is ook niet nodig om te weten dat het uitsluitend gaat om het ego van de presentator.

7 iii 2011
Complot
Het is niet waarschijnlijk dat de ministerraad heeft besloten tot de zogenaamd hoogst urgente evacuatie van een onduidelijke ingenieur van het strand in Sirte om daarmee vervolgens goede sier te kunnen maken in de verkiezingscampagne. Het is evenwel honderd procent zeker dat het kabinet het slagen van die evacuatie wel degelijk zou hebben ingezet in de verkiezingscampagne. Zoals het natuurlijk ook zeker niet toevallig is dat het mislukken van die evacuatie pas na de verkiezingen uitlekte.

19 ii 2011
Bondgenoten
Eigenlijk wisten we het allang, dat de USA als voorvechter van vrijheid en democratie in de wereld uitsluitend vertrouwt op foute oude mannen die hun eigen bevolking niks meer gunnen dan de negatie van vrijheid en democratie. De stabiliteit van de wereld berust op afwezigheid van vrijheid en democratie, tenzij die precies worden ingevuld zoals de USA wil. Daarom liep tijdens het kabinet-Den Uyl, links immers, de Amerikaanse ambassade in Den Haag vol met CIA-mensen. Daarom werd Allende, ook zo'n sociaal-democraat, ten val gebracht. Daarom wordt de democratisch gekozen regering in Gaza gewurgd.
En omgekeerd: al die foute regimes in Egypte, Saoudi ArabiŽ, TunesiŽ, Koeweit, Jemen, Bahrein, JordaniŽ, enzovoort, waarvan we nu pas horen hoe fout ze werkelijk zijn, konden hun bevolking afknijpen en werden daarin gestimuleerd met de genereuze steun van de USA.
En nu gaat het fout. Tenzij die regimes doen wat ze moeten doen: de knevel aandraaien, demonstranten platrijden onder tanks, met scherp schieten. Dat is namelijk goed voor de stabiliteit van de wereld. En dus zal de USA dat stimuleren en steunen.
En wij Nederland, wij accepteren dat, want wij en de USA zijn hartelijke bondgenoten.

11 ii 2011
Leerkrachten
Ergens gedurende hun loopbaan ontdekken leerkrachten, alle leerkrachten maar vooral zij die in het voortgezet onderwijs werken, dat de meest effectieve manier om overeind te blijven is: leerlingen voor joker zetten en vernederen.
Als ze dat ontdekt hebben, kunnen leerkrachten kiezen uit twee mogelijkheden. De eerste is: ze gaan dat middel hanteren los van de omstandigheden in een klas. Dan worden ze gevreesd en gehaat door bijna alle leerlingen. De kans is groot dat ze dat middel ook in het normale leven gaan hanteren, met name tegen de ouders van hun leerlingen.
De tweede mogelijkheid is: ze besluiten het middel niet toe te passen. Dan zullen ze vaak ordeproblemen hebben, en sommige leerlingen zullen actief proberen ze af te branden, maar er zijn ook leerlingen die later met veel genegenheid aan ze zullen terugdenken.

25 i 2011
Etnische zuivering
Dat de Palestijnse leiders in de onderhandelingen met Israel bereid bleken extreme concessies te doen en dat Israel die vervolgens klakkeloos afwees, laat allereerst zien dat Israel niet alleen geen vrede wil, maar bovendien dat het uit is op etnische zuivering: de Palestijnen moeten gewoon weg, hoe dan ook, of ze nou in de bezette gebieden, in Gaza of in Israel zelf wonen. Israel wil geen Arabieren binnen zijn grenzen - omdat ze Arabier zijn. In de tweede plaats laat het zien hoe onbegrijpelijk cynisch de buitenlandse politiek van de USA is: op de Balkan was etnische zuivering de reden om Belgrado te bombarderen, maar nu de etnische zuivering door Israel geschiedt, tolereert de USA dat niet alleen, maar geeft het ook nog actieve steun.

24 i 2011
Politiemissie
Het is moeilijk te begrijpen wat nu eigenlijk het probleem is aan de eventuele deelname van Nederland aan politietrainingen in Afghanistan. De politiemensen en militairen die erheen gaan, doen dat toch vrijwillig? Misschien komen ze in lijkenzak terug, maar ze weten toch dat ze dat risico lopen? Waarom doet het Parlement er dan zo moeilijk over?

11 i 2011
Medelanders
Een club Nederlanders met Turkse voorouders luidt de alarmklok: de jongste generatie Nederlanders met Turkse wortels doet het slecht, dreigt af te glijden naar moslim-fundamentalisme, verpaupert en verslonst onder invloed van de hatelijke sfeer in Nederland rond de islam en 'allochtonen' in het algemeen. Ze voelen zich niet welkom, lijden onder de vooroordelen die over 'de buitenlanders' worden opgekweekt, solliciteren niet omdat ze weten dat ze met hun achternaam geen kans op betaald werk hebben. Veel van hen zouden overwegen te emigreren, naar Turkije, daarmee het voorbeeld van velen volgend.
Dat is niet echt iets nieuws: ik hoorde al vijftien jaar geleden van een Surinamer dat hij zijn zoon aanraadde een studie te doen waarmee hij een eigen bedrijf zou kunnen beginnen, omdat hij met zijn achternaam geen kans zou hebben op betaald werk in Nederland.
Misschien dat deze club Turkse Nederlander het veel te algemeen formuleert, maar niettemin is het beschamend en schandalig dat Nederland dit laat gebeuren.

7 i 2011
Wetsovertreders
Degenen die boos reageren omdat hoofdcommissaris Welten heeft aangekondigd dat hij geen boerka-dragende vrouwen zal arresteren, hebben gelijk. De politie moet gewoon doen wat de politiek bedenkt en als een politieman dat niet wil, moet hij ontslag nemen. Maar dat het vooral rechtse politici zijn die boos hebben gereageerd op de uitspraken van Welten, dat is een gotspe. Dat zijn dezelfde partijen die het rookverbod negeren, en de snelheidslimieten, het zijn dezelfde klootzakjes die flitspalen vernielen, grote honden los laten lopen, lak hebben aan beschaving in omgangsvormen - kortom, die voortdurend laten zien dat de wet niet voor hen geldt.

5 i 2011
Individualisten
Je hoort wel eens beweren dat Nederlanders een volk van individualisten zijn. Dat is pretentieuze onzin. Kijk naar al die kuddes van zogenaamde individualisten die allemaal tegelijk met de Nieuwjaarsduik meedoen, naar de Vierdaagsefeesten komen om allemaal samen ladderzat te worden, met huldigingen van voetbalelftallen meedoen, allemaal tegelijk op racefietsen of grote motoren smalle dijkjes onveilig maken. Als een halfwijs tv-programma iets vertoont, in wat voor verband ook, dan gaat prompt half Nederland daar kijken. Of kijk naar al die halve zolen die op Koninginnedag naar Amsterdam trekken uitsluitend omdat iedereen op Koninginnedag naar Amsterdam gaat. Nederlanders zijn een volk van licht-hysterische meelopers.
Klik hier voor blogteksten uit 2009, 20102012 of 2013 

Klik hier voor het actuele blog.
Klik hier om naar het begin van deze pagina te gaan.