Klik hier om naar het einde van deze pagina te gaan

Jan Mars
redactie, productie en bewerking
van teksten, woorden en taal


Blogteksten uit 201227 xii 2012
Machinegeweer
In de Verenigde Staten hebben ontelbare mensen dit jaar een machinegeweer gekregen van de Kerstman, en daar waren ze erg blij mee, gezien de foto's ervan in de krant. Daarnaast hebben ontelbare mensen nog even vlug een machinegeweer gekocht, of grote hoeveelheden munitie voor het machinegeweer dat ze al in huis hebben. De aanleiding voor deze plotselinge toename is dat men vreest dat president Obama de verkoop van automatische wapens en of de munitie voor automatische wapens wettelijk gaat beperken. Dat zou hij van plan zijn na de schietpartij in Newtown op 14 december.
Dit laat zien dat de Verenigde Staten een volstrekt andere cultuur hebben dan wij in Europa. Hier wordt soms geroepen dat onze Europese samenlevingen veramerikaniseren, maar uit dit kleine fait divers van een plotselinge stijging in verkoopcijfers van automatische wapens blijkt dat dat onzin is. Het is ondenkbaar dat Nederlanders na een dergelijke schietpartij zich opeens zwaar gaan bewapenen. Het is niet gebeurd, bijvoorbeeld na Alphen aan den Rijn, en het zal ook nooit gebeuren. Die Amerikaanse cultuur staat onmeetbaar ver van de Europese, en in ieder geval van de Nederlandse mentaliteit af.

13 xii 2012
Straaljager
Het ministerie van Defensie gaat het komende half jaar een visie op de Nederlandse krijgsmacht ontwikkelen, waarin duidelijk moet worden welke rol de vervanger van de F16 gaat vervullen. Voor de duidelijkheid: Nederland dacht eerst 85 van deze JSF's nodig te hebben, maar toen die machines steeds maar duurder bleken te worden, is de noodzaak teruggebracht tot 35 exemplaren. Dat weet het ministerie van Defensie al, dat het 35 JSF's wil hebben. En het weet nog niet wat de Nederlandse krijgsmacht met die 35 JSF's eventueel wil gaan doen. Eerst kopen, dan nadenken over wat je er eigenlijk aan hebt.
Van de polemologen Hylke Tromp en Leon Wecke leerde ik dat elk modern leger eerst de flitsende nieuwe wapens aanschaft en pas daarna gaat nadenken over manieren om die flitsende nieuwe wapens te gebruiken. De vervanging van de F16 is daar geen uitzondering op.


1 xii 2012
Tribunaal
Je denkt: het JoegoslaviŽ-Tribunaal, dat is een onpartijdige rechtbank, die iedereen, voor- en tegenstanders, aan het woord laat en dan op grond van internationale verdragen en conventies een afgewogen oordeel velt. En als dat oordeel niet naar je zin is, dan is dat jammer maar je moet je erbij neer leggen, want het is geheel volgens de procedures tot stand gekomen.
Dat ServiŽ dus voortdurend de schuld krijgt van de oorlog in JoegoslaviŽ, dat is vervelend, maar ten minste de bevestiging van het internationaal levende vooroordeel dat het uiteenvallen van JoegoslaviŽ in de eerste plaats aan ServiŽ verweten kan worden, en dat ServiŽrs een van hogerhand gesanctioneerd of zelfs gestimuleerd beleid van etnische zuivering en genocide ten uitvoer brachten, in de Krajina, in Vukovar, in BosniŽ, en de Republika Srpska, in Kosovo. De verdachten uit die gebieden, niet-ServiŽrs, die door het Tribunaal zijn vrijgesproken, die zijn dus onschuldig, en de ServiŽrs die wel veroordeel zijn, dat zitten dan dus terecht vast.
Totdat je hoort dat getuigen tegen de Kosovaarse verdachten systematisch geÔntimideerd zijn om hun getuigenis in te trekken, dat zelfs een getuige zelfmoord heeft gepleegd, of althans hangend aan een boom in een Duits park is gevonden. En dat het helemaal niet uitgesloten is dat Kroatische getuigen op dezelfde manier onder druk gezet zijn om hun getuigenis aan te passen of in te trekken.
Nu duidelijk wordt hoe verdachten en hun aanhang in KroatiŽ en Kosovo met getuigen omgaan, moet de conclusie misschien wel zijn dat ServiŽ eigenlijk de enige partij is die werkelijk probeert schoon schip te maken.

30 xi 2012
Beulsknechtjes
Wat ik me vaak afvraag: hoe ver kan een mens zinken in het doen van zijn werk als dat opzichtig tegen de eigen waarden ingaat? En hoe loopt het met zulke mensen af?
Een voorbeeld. De minister laat een snelweg verbreden tot twee maal vijf banen met de harde toezegging aan de omliggende gemeentes dat de maximum snelheid op 100 km per uur blijft. Als de weg er drie maanden ligt verhoogt de minister de maximum snelheid en een woordvoerder komt dat verdedigen met non-argumenten. Schaamt zo'n woordvoerder zich dan 's nachts in zijn bedje, omdat hij moest liegen in opdracht?
Nog een voorbeeld. Een woordvoerder van de auto-industrie juicht die verhoging van de maximum snelheid
publiekelijk toe want zo'n brede weg met zo'n lage snelheid  leidt ertoe dat mensen andere dingen gaan zitten doen in plaats van opletten. Schaamt zo'n man zich dan naderhand over de lulargumenten die hij met zo veel welsprekendheid moest verdedigen?
Nog een voorbeeld. Een woordvoerder van de tabaksindustrie beweert dat de Australische maatregel om sigarettenpakjes zonder vrolijk gekleurde merknamen maar met onsmakelijke foto's van vieze ziektes verplicht te stellen, in Nederland niet kan omdat dat in strijd zou zijn met het merkenrecht en omdat het schending zou zijn van het geestelijk eigendom van de fabrikant op zijn vrolijk gekleurde merknaam. Moet zo'n man dan meteen na zo'n optreden aan de drank om de schaamte te dempen?
Ik kende ook een redactiesecretaris die in opdracht van hogerhand hondse brieven aan auteurs (aan mij, eigenlijk) schreef, om ze af te blaffen en te intimideren, zodat ze zouden ophouden hun achterstallige honorarium terecht op te eisen. Of de medewerker van een vervoerbedrijf, of van een incassobureau, die blind de regels toepassen zonder rekening te houden met individuele omstandigheden. Er zijn nog talloze voorbeelden te geven.
Hoe zou het op den duur gaan met zulke beulsknechtjes? Wassen ze hun handen in onschuld omdat het ze nou eenmaal was opgedragen? Krijgen ze een hoger loon omdat hun werk zo belastend is? Knappen ze gauw af? Of worden ze geselecteerd op volgzaamheid, of blinde gehoorzaamheid? Of zouden ze zo dom zijn dat ze niet begrijpen dat ze gebruikt worden als beulsknechtje? Omdat ze immers gewoon hun werk doen?
Ik snap het niet.

28
xi 2012
Medicijnen
De farmaceutische industrie, altijd bereid om op slinkse wijze (bijvoorbeeld door de kleur van een dure pil te veranderen zodat het patent nog wat langer kan doorlopen) de winst op peil te houden, wedijvert om een hoge plaats op de Access to Medicine Index. Uit die ranglijst blijkt wat farmaceutische bedrijven doen om medicijnen toegankelijk te maken voor met name armen. De onderlinge wedijver van de pillenfabrikanten heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de kindersterfte in allerlei ontwikkelingslanden sterk daalt en dat hiv- en aids-medicatie goedkoper wordt en breder verspreid.
Dat is natuurlijk buitengewoon nobel. Ze zorgen dat mensen niet aan betrekkelijk onschuldige en in ieder geval gemakkelijk en succesvol te behandelen kwalen dood gaan. Maar toch. Al die kinderen die dankzij die toegankelijker medicijnen hun eerste twee jaar gezond doorkomen, gaan die niet tien jaar later alsnog dood van de honger? Of door een overstroming, ontstaan dankzij de ontbossing? Of in een milieuramp die wordt veroorzaakt door giftig afval? Of in een oorlog die helaas in het westen niet wordt opgemerkt? Of dat ze worden geronseld als kindsoldaat, of als goedkope hoer in een luxe beach resort?
Het is te prijzen dat de farmaceutische industrie zijn verantwoordelijkheid neemt, maar het is wel een tikje een loos gebaar als er verder niks gebeurt aan de verhoudingen in de wereld. En misschien zou de bijdrage aan de verhoudingen in de wereld wel veel positiever zijn als ze gratis voorbehoedmiddelen zouden verspreiden.


6
xi 2012
Pesten
De ernst van pesten en de ellende die kinderen elkaar daarmee aandoen, kan niet overschat worden. Dat gezegd hebbende mag men toch vragen stellen bij de zelfmoord van die jongen Tim vanwege jarenlang gepest zijn, zoals hij in zijn afscheidsbrief suggereert.
Allereerst: is het echt waar dat hij gepest werd, jarenlang en intensief? Hoe kan het dan dat niemand ervan wist? Dat het pesten zelfs voor zijn ouders een verrassing was? Dat al zijn leerkrachten, op zijn huidige opleiding en op zijn vorige school, nooit iets gemerkt hebben van het pesten? Dat ze integendeel een aankomende leerkracht zagen die toekomstplannen maakte? Dat al zijn dorpsgenoten en klasgenoten nergens van wisten? Dat er tot nu toe helemaal geen enkele betrokken maar innocent bystander is opgestaan die vertelt dat deze Tim inderdaad heel vreselijk gepest werd en dat niemand iets deed?
De suggestie wordt gewekt dat het pesten op de sociale media gebeurde. Maar men hoeft toch niet op de sociale media actief te zijn? Tim had zijn Facebookaccount toch kunnen afsluiten, of er simpelweg niet meer naar kijken als zijn pesters hem daar belaagden? En als het via Facebook gebeurde: daar zijn toch altijd allerlei volgers die het dan dus gezien moeten hebben?
En hoe raar is het dat de ouders de openbaarheid zoeken met die rouwadvertentie, maar verder de communicatie erover uitbesteden aan een rouwbegeleider? Die een persconferentie belegt, waar hij een verklaring voorleest waar weinig uit duidelijk wordt? Wat voor belangen hebben die ouders?
Onvermijdelijk in zo'n kwestie duikelen alle kranten en tv-zenders de pestoloog Bob van der Meer op, die dan weinig meer te melden heeft dan dat er 'structurele maatregelen, mentaliteitsverandering en een integrale aanpak' nodig zijn, zoals hij op de radio zei. Lust u ook nog wat holle kreten en loze woorden? Iedereen wil toch structurele maatregelen, mentaliteitsverandering en een integrale aanpak, voor elke denkbare knellende kwestie? En kun je daaruit niet alvast concluderen dat overmorgen een volgende hype met de volgende deskundige voorbij zal komen?
Nogmaals, pesten is een ernstig probleem dat niet hard genoeg bestreden kan worden. Maar als deze jongeman het beweerde pesten alleen maar gebruikt om zijn zelfmoord een rationeel tintje mee te geven (en als dat zo is, dan komt dat op een keer naar buiten), dan doet hij daarmee de bestrijding van het pesten meer kwaad dan goed, hoe prettig het ook is dat zijn zelfmoord leidt tot uitgebreide (al is het ongetwijfeld uiterst kortstondige) aandacht voor het probleem pesten.


5 xi 2012
Een toneelstukje
De officiŽle beŽdiging van het nieuwe kabinet begon tien minuten te vroeg. Daarmee was het geen openbare beŽdiging, wat door de Tweede Kamer was afgedwongen. De ceremonie moest over, meldde de opeerste lakei aan majesteit. 'Dan wordt het een toneelstukje,' zei daarop majesteit verontwaardigd.
Een toneelstukje! Dat wŗs het al! Ongeveer zoals alles waar het koninklijk huis bij betrokken is een toneelstukje is. Of zou majesteit werkelijk denken dat wij onderdanen spontaan met vlaggetjes gaan zwaaien als zij langs komt? Of dat die uniformen langs elke route die zij rijdt of schrijdt er altijd staan? Hoe naÔef kun je zijn als majesteit?

24 x 2012
Klein zeehondje
De grijze zeehond blijkt bruinvissen te jagen en in staat te zijn die te vangen en te verscheuren. Anders gezegd: Kleinzeehondje (de term geleend van Kees van Kooten) vermoordt Flipper! Voor de echte natuurliefhebber is dit een ramp. Die kleinzeehondjes met hun schattige bruine kijkers, die dankzij hysterische nationale inzamelacties op tv werden gered van uitsterven door pcb's en landbouwgiffen, die zijn zelf een bedreiging voor de intelligentste en  knuffeligste vis ter wereld: de bruinvis. Die rotbeesten hebben ons misleid: het zijn moordenaars die met hun hertenoogjes misbruik maken van onze goedgevigheid. Lenie 't Hart kan wel inpakken.
De media staan er bol van, want de bruinvissen overlijden (zulke intelligente en knuffelbare wezens overlijden immers) doordat de zeehond, het archetype van knuffelbaarheid, ze de strot afbijt. Het ene knuffeldier blijkt een beest en vreet het andere knuffeldier. En die onbetrouwbare rotzeehonden hebben zich dat aangeleerd, wat het kennelijk allemaal nog veel erger maakt. Zonder te lachen vroeg de zogenaamde journalist van het Radio-1-Journaal, drie jaar mavo, aan de wetenschapper: Moeten wij er iets aan doen dat die zeehonden dat gedrag weer afleren? En die wetenschapper, in plaats van kronkelend van het lachen over de vloer te rollen, gaf nog serieus antwoord ook.

14 ix 2012
Profeet
Er is helemaal niets dat de acties van de zogenaamde moslimfundamentalisten tegen westerse ambassades rechtvaardigt. Godslastering of belediging van de zogenaamde profeet (hier behoor je te zeggen: zijn naam zij geheiligd, of zoiets) is vast heel verdrietig, maar dat geeft niemand het recht over te gaan op geweld. Maar toch, die lui geloven tenminste nog ergens in en zijn bovendien bereid dat waar ze in geloven letterlijk te vuur en te zwaard te verdedigen. Dat vind je niet in het westen, mensen die nog ergens echt in geloven. Zelfs de fanatiekste christelijke medemens vertoont een verontschuldigende kruiperigheid zo gauw hij zich in gezelschap van heidenen weet, en omgekeerd laten die heidenen er geen enkel misverstand over bestaan dat ze weliswaar de christelijke medemens een beetje belachelijk vinden, maar dat het hun verder worst zal zijn zo lang die christelijke medemens zijn onduidelijke aberraties maar in eigen kring botviert. Wij in het westen geloven nergens werkelijk in, de gelovigen niet op een manier die indruk vermag te maken op ongelovigen en de ongelovigen vinden het allemaal ook wel best. Een cultuurpessimist zegt hier: en daardoor zal het westen ten onder gaan. Maar cultuurpessimisme is eigenlijk ook een geloof, en dus vinden we dat hier in het westen een beetje belachelijk.

28 viii 2012
Verkracht
Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer (de SGP, de partij waar vrouwen in opdracht van God niks te zeggen hebben) weet dat bij vrouwen die verkracht worden een mechanisme in werking treedt waardoor ze niet zwanger raken. En vanwege de bescherming van het ongeboren leven hoeft er dus geen uitzondering gemaakt te worden en kan abortus ook na verkrachting verboden worden.
Dat is een idioot standpunt dat behalve door het gezonde verstand ook allang door wetenschappelijk onderzoek is weerlegd. Maar behalve een biologische, heeft het ook een morele kant: impliciet zegt deze christenvoorman hiermee ook dat vrouwen die na een verkrachting zwanger blijken te zijn, dus niet verkracht zijn. Dan wordt dat idiote standpunt opeens een stuk kwalijker. Eigenlijk wilden die vrouwen neuken, de klassieke drogreden van de echte verkrachter: ze vroegen erom, hadden ze maar een hooggesloten bloesje moeten dragen, of een boerka.
Maar verder is er eigenlijk niks nieuws aan deze oprisping: iedereen weet toch allang dat de SGP onder alle omstandigheden tegen abortus is? Het is hoogstens een tikje onsmakelijk dat hij dat achterhaalde standpunt op deze manier, als het ware over de rug van verkrachte vrouwen, opnieuw onder de aandacht probeert te brengen. Maar verder is het een achterhaald standpunt van een marginale politieke partij die zich nergens wat van hoeft aan te trekken, omdat ze toch marginaal is, en omdat haar achterban toch altijd voor die twee Kamerzetels zal zorgen. Irrelevant, kortom.
Van der Staaij is overigens ook van mening dat godsdiensten helemaal niet gelijkwaardig zijn; zijn eigen godsdienst, waarin vrouwen dus minderwaardig zijn en niks te vertellen hebben, is namelijk stukken beter dan de andere. En hij is ook voorstander van de doodstraf.

17 viii 2012
Hoogleraar
Eerst hoorde ik het van een Tweede Kamerlid, van GroenLinks: die had het op de radio over een hůůgleraar. Je denkt: in de hitte van het gesprek (het was natuurlijk geen interview, wat dacht je, op radio 1?) een vergeeflijke vergissing. Maar vandaag was er een juffrouw van het tv-journaal die het had over een hůůgleraar. Je hebt de hoofdmeester en de gymleraar en de tekenleraar, en bij GroenLinks en het NOS-journaal denken ze dat je dan dus ook hier en daar wel een hůůgleraar kunt tegenkomen. Ontroerend vind ik het.
Zo zie je: een halfslachtige opleiding en opzichtige gaten in je algemene ontwikkeling vormen helemaal geen belemmering voor een glanzende carriŤre. Een spraakgebrek, stotteren, geen r kunnen zeggen, spreekwoorden en gezegden verhaspelen, hůůgleraar zeggen, ik heb het eerder gezegd,
je kunt het in de radio- en tv-zogenaamde-journalistiek en bij dat grachtengordelige GroenLinks nog een eind schoppen.

22 vii 2012
Breivik
De belangrijkste kwestie in het proces tegen Breivik is of hij wel of niet toerekeningsvatbaar verklaard wordt. Als de rechtbank verklaart dat hij ontoerekeningsvatbaar is, dan is de man weliswaar beledigd (omdat hij het allemaal bloedserieus meent), wordt tegelijk het rechtsgevoel van elke Noor en van zowat iedereen die ervan hoort geweld aangedaan, maar zegt de rechter, die toch namens de samenleving spreekt, ůůk dat deze dader afwijkt van wat in de samenleving normaal is.
Maar als hij toerekeningsvatbaar wordt verklaard, wat zegt dat dan over de Noorse samenleving, die het kennelijk normaal vindt dat ze een mens kan voortbrengen die iets dergelijks kennelijk normaal vindt?


23 vi 2012
Bipolair
Ik lijd aan het vooroordeel dat mensen met een bipolaire stoornis, de psychische ziekte die vroeger 'manisch-depressief' genoemd werd, als bijproduct van hun stoornis manipulatief zijn. Dat wil zeggen: het is mijn ervaring dat deze mensen in de dagelijkse omgang halve waarheden vertellen, bij de een het ene deel waarheid vertellen en bij een ander een ander deel waarheid, dat ze dingen verzwijgen, dat ze subtiel een beroep doen op je emoties met de bijgedachte dat ze zielig zijn en dus meegaandheid verdienen, dat ze glashard liegen om hun zin te krijgen, en ook dat het control freaks zijn die zich overal mee willen bemoeien en niemand de uitvoering van dingen toevertrouwen. Soms merkte ik bij zulke mensen dat het zelfs niet eens in hun belang was, het manipuleren, maar dat ze het simpelweg leken te doen omdat ze dat nou eenmaal in hun systeem hadden zitten: andere mensen bespelen. Mijn vooroordeel is zo krachtig dat ik, omgekeerd, denk dat mensen die manipulatieve control freaks zijn, met andere woorden: op onprettige wijze hun zin proberen te krijgen, manisch-depressief zijn.
Eerlijk gezegd ken ik maar een stuk of vijf mensen die manisch-depressief zijn, maar van die vijf zijn er drie die aantoonbaar manipuleren, draaien, konkelen, roddelen en op anderszins onprettige wijze hun zin proberen te krijgen (of dat gedaan hebben, waarna ik ze verder buitensloot). De andere twee ken ik niet zo goed.

Mensen met een bipolaire stoornis hebben het helemaal niet gemakkelijk en het is een rottige kwaal. Maar ze maken het zichzelf nog honderd keer moeilijker doordat ze zo onaangenaam in de omgang zijn. Want ook als ze niet vanwege hun stoornis manipulatief zijn, zijn ze vaak behoorlijk lastig. En als ze wel vanwege hun stoornis manipulatief zijn, ontdek je dat als medemens vaak pas in een laat stadium, bij toeval.

15 vi 2012
Sharia-raad
Moslims in Nederland willen hier, naar Brits voorbeeld, een sharia-raad: een adviesorgaan waar moslims terecht kunnen om over uiteenlopende geloofs- en familiezaken een oordeel van medegelovigen te krijgen, ongeveer zoals katholieken in Nederland terecht kunnen bij kerkelijke rechtbanken als ze bijvoorbeeld ontbinding van hun kerkelijk huwelijk willen, en zoals joden ook zo'n soort orgaan hebben.
De gebruikelijke roedel moslimhaters vliegt daarover op de kast: het zou het begin zijn van de definitieve islamisering van onze seculiere samenleving, en andere blabla. Die kritiek slaat nergens op. Zolang moslims in Nederland zich aan de Nederlandse wet houden, zijn ze geheel vrij om waar dan ook raad te vragen. Dat ze raad vragen aan een instantie die uiterst vrouwonvriendelijk is, doet daarbij niks terzake. Als moslims willen leven naar de richtlijnen van een ongeŽmancipeerd adviesorgaan, dan is dat hun zaak, zoals het de eigen keuze is van gereformeerden (of welke christelijke (of joodse, of hindoeÔstische - die kunnen er ook wat van)
secte dan ook) om volgens de adviezen van hun raadgevers geen vrouwen in bestuursfuncties te accepteren, of homo's te verbieden.

10 vi 2012
Hersenen
Uit hersenonderzoek blijkt dat elk lichaamsdeel een fysieke plek in de hersenen heeft waar dat lichaamsdeel gerepresenteerd wordt. Daarmee wordt de cartesiaanse scheiding van lichaam en geest ontkend (dat was al gebeurd, maar nu heeft de ontkenning een fysiek bewijs): het lichaam vindt zichzelf terug in de geest, op aanwijsbare punten. Maar wie wijst er dan?
Je kunt met dit idee in gedachten fantoompijn verklaren: er is een lichaamsdeel verdwenen maar de hersenen 'weten' dat nog niet. Je kunt er ook mee verklaren hoe het komt dat pubers met groeispurt zo onhandig bewegen: hun hersenen zijn nog niet aangepast aan de omvang van hun uitgegroeide lichaamsdelen.
Het leidt evenwel ook tot intrigerende vragen. Op welke plek in de hersenen worden de hersenen gerepresenteerd? Met het uitschakelen van welk hersendeel schakelt men de hersenen uit?
Overigens is het (althans mij) onduidelijk wat zo'n hersendeel doet met het erbijbehorende lichaamsdeel.


24 v 2012
Verborgen
Het aantal zzp'ers is de afgelopen tien jaar met 200.000 toegenomen. Het waren er vorig jaar 728.000. Zowat de helft ervan (42%) zit in de commerciŽle dienstverlening (werkt dus als consultant, advisor of een vergelijkbaar ongrijpbare beroepsaanduiding). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Het krantenbericht erover geeft geen antwoord op de vraag hoe veel van die zzp'ers voldoende inkomen genereren uit hun werk. Ik vermoed: een minderheid. Ik denk dat het geen toeval is dat het aantal zzp'ers is toegenomen in een periode van toenemende werkloosheid en steeds hardere bezuinigingen. Combineer dat met de toename van het aantal zzp'ers, en de conclusie kan haast niet anders zijn dan dat het zzp'erschap een vorm van verborgen werkloosheid is. In de bouw, bijvoorbeeld, groeide het aantal zzp'ers terwijl het aantal werknemers afnam. Dat betekent dat vaste werknemers ontslagen zijn en nu als zzp'er voor dezelfde baas hetzelfde werk doen, tot hun contract afloopt. Dan verdwijnen ze zonder ingewikkelde ontslagprocedure.
De zzp'er is in feite een soort uitzendkracht, maar dan helemaal voor eigen risico.

22 v 2012
Aftiteling
Een van de meer irritante gewoontes van de hedendaagse televisie is de omgang met  de aftiteling van films. Bij de commerciŽle tv-zenders wordt de aftiteling gewoon weggelaten en krijg je onmiddellijk na afloop van het verhaal de schreeuwerige aankondiging van het volgende programma, maar ook bij de publieke omroep wordt de aftiteling grotelijks geminacht. Meestal krijg je, terwijl de film nog loopt, alvast een inkijkje in het volgende programma te zien, of wordt er doorheen gepraat. Alle omroepen doen dat. Zelfs de relatief rustiger publieke omroepen in BelgiŽ maken zich schuldig aan dergelijke cultuurbarbarij.
De aftiteling als onmisbaar onderdeel van een film heeft bij de tv-zenders afgedaan. Dat is net zo ergerlijk als wanneer in de bioscoop mensen meteen bij het begin van de aftiteling luidruchtig hun jas pakken en door het beeld beginnen te lopen. Terwijl ze toch hebben betaald voor de hele film, inclusief aftiteling.

10 v 2012

Oorlogsspelen
In de oudheid werden oorlogen even stopgezet vanwege de Olympische Spelen. In Londen wordt deze zomer een oorlog gesimuleerd om de Olympische gedachte kracht bij te zetten. Luchtdoelraketten op woontorens, een kruiser in de Theems, mariniers op elke straathoek, en natuurlijk veel, zeer veel controles van identiteitskaarten door duizenden politiemensen. En wie denkt te kunnen tegenstribbelen, of, erger, een beroep denkt te kunnen doen op burgerrechten, kan er op rekenen dat hij de Spelen vanuit de gevangenis mag bekijken.
Het militaire machtsvertoon voegt niks toe aan de veiligheid, het is uitsluitend bedoeld om het gevoel van onveiligheid te stimuleren. En daarna wordt beargumenteerd: iedereen voelt zich onveilig, dus dit machtsvertoon is dringend nodig. Een vicieuze redenering.

5 v 2012

Oorlogspropaganda
De schaamteloze oorlogspropaganda die het ministerie van Defensie op het zogenaamde Bevrijdingsfestival in Wageningen bedrijft op de Dreijen (een deel van het festival dat kennelijk wordt gesponsord door het roc A12, de aanbieder van de mbo-opleiding voor Nederlandse kindsoldaten), die schaamteloze commercial verdient een weerwoord. Er zou daartoe op 5 mei op de Dreijen een grote stand moeten komen van de oorlogsgravenstichting.

27 iv 2012

Gedicht
Een vijftienjarige jongen schrijft een 'gedicht' over zijn oud-oom die als Waffen-SS'er aan het Oostfront is gesneuveld, met daarin de implicatie dat die oud-oom eigenlijk net zo veel slachtoffer is als de Slavische en Joodse Untermenschen die de man van hogerhand heeft vermoord. Dat gedicht wint de prijs: het mag worden voorgedragen bij de Dodenherdenking op de Dam. Als daar zeer veel ophef over ontstaat, trekt het Nationaal Comitť 4 en 5 mei dat in, met als reden dat het betreurenswaardig is dat 'een integer gedicht van een jongere tot speelbal wordt in een discussie van volwassenen,' zoals de NRC schrijft (27 april).
Los van de vraag hoe het mogelijk is dat een mank gedicht als dit Łberhaupt een prijs kan winnen, is het natuurlijk een onbegrijpelijke blunder dat het Comitť dit gedicht uitkoos. Zeker ook omdat het Comitť een dag eerder (volgens de NRC) nog had gesteld: 'We herdenken geen daders.' De mededeling van het Comitť dat tijdens de herdenking op de Dam 'alle Nederlanders [worden] herdacht die slachtoffer zijn geworden van de Duitse en Japanse oorlogsterreur' in combinatie met de prijs voor dit gedicht, impliceert dat het Nationaal Comitť inderdaad vindt dat SS-ers ook slachtoffer zijn. Met dit gedicht zou je dan inderdaad geen dader herdenken, maar een zielige oorlogsmisdadiger, die het toch ook helemaal niet makkelijk heeft gehad.
Door de voordracht met dit 'speelbal'-argument af te blazen, schaart het Nationaal Comitť zich onder degenen die de media de schuld te geven van hun eigen arrogante stompzinnigheden.

3 iv 2012
Voorspelling (politiek)
In Pyongyang staat het Nationaal Museum van de Democratische Volksrepubliek Korea. Dat exposeert een bruin bot: een deel van de schedel van de eerste mens, 4.500.000 jaar oud, gevonden op de oever van de Taedong, die daar loopt. Dat vertelt de schrijver Adam Johnson, auteur van Gestolen leven, in Vrij Nederland van 31 maart 2012. De suppoost, zegt Johnson, legt uit dat dit stuk bot onomstotelijk bewijst dat de mensheid ontstaan is in Noord-Korea, zich van daaruit verspreidde over de wereld, eerst naar China, Europa, Afrika en Amerika, om ten slotte aan te komen in Zuid-Korea.
Hoe bizar en onzinnig die claim ook is, het is ook een teken van hoop voor de onderdrukte Noordkoreanen. Immers: you can fool some of the people all of the time, you can fool all of the people some the time, but you cannot fool all of the people all of the time. Door dit soort bespottelijkheden als de waarheid op te dringen, laat het regime in Noord-Korea zien dat het op zijn laatste benen loopt. En dat de ondergang van binnenuit op gang gebracht zal worden.

2 iv 2012
Voorspelling (rancuneus)
Vorige week verscheen de laatste van de Wageningse wijkkranten. In plaats van de papieren kranten hebben de wijkpanels nu een website en een maandelijkse pagina in een van de huisaanhuiskranten. Bezuinigingen en de wens minder papier te gebruiken, zeggen de geldschieters, maar (al geeft niemand dat toe) zeker ook het manipuleren van sommige bewoners met te veel ego, hebben ertoe geleid dat de papieren wijkkranten verdwijnen.
Mijn rol in het wijkgericht werken in Wageningen is uitgespeeld. Iedereen kan immers schrijven en redigeren, zodat er voor een prof als ik geen plek meer is.
Ik ben derhalve bevooroordeeld, rancuneus en haatdragend (na jaren onderbetaald het werk doen waar Solidez zelf de kwaliteiten niet voor in huis heeft, zoals met de laatste wijkkranten opnieuw zonneklaar werd aangetoond, zonder enige vorm van aankondiging, overleg of verontschuldiging aan de kant geschoven dankzij het starre, tegen-beter-weten-in vasthouden aan het primaat van 'de bewoners', dat is: de paar niet-representatieve, oncontroleerbare egotrippers in de wijkpanels) (ik zei het al: rancuneus). Niettemin wil ik wel voorspellen dat deze constructie, een maandelijkse pagina in het lokale huisaanhuisblaadje plus een website, het niet veel langer zal houden dan tot december. Waarbij ik helemaal niet verbaasd zou zijn als het wijkgericht werken aan het einde van dit jaar verdwijnt (al zal de gemeente dat 'herzien' noemen) (met vermoedelijk de magere belangstelling voor de website als een van de argumenten).

29 iii 2012
Onvermogen
Wat ook erg is: incompetente mensen. Vooral als ze tegelijk pretenderen alles heel goed te doen. Iemand die systematisch de dingen uitstelt die onaanvechtbaar bij zijn takenpakket horen en waar hij maandelijks voor betaald wordt, die beledigd reageert als je hem vraagt wanneer hij nou eindelijk 's de dingen gaat doen waar hij voor betaald wordt, en die ten slotte beweert dat hij alles onder controle heeft - ik ga dan bloed zien. De gietijzeren stompzinnigheid van iemand die het niet kan, niet weet dat hij het niet kan, maar wel net doet of het allemaal goed gaat en dat dat aan hem te danken is - ik wil ze langdurig op het hoofd timmeren.
En dat laat ik merken. Met als gevolg dat ik als freelancer altijd het gelazer krijg, altijd verlies, altijd de gebeten hond ben. De harde realiteit is: de onderlinge solidariteit van de medewerkers met een vaste aanstelling, en de betonnen neiging van leidinggevenden om hun ondergeschikten in bescherming te nemen tegen krachten van buiten, zijn vele malen sterker dan de wens iets goeds af te leveren, zeker als dat door freelancers gedaan zou worden.

20 iii 2012
Domheid
Ik kan niet tegen domheid. Er zijn mensen die iets anders willen dan ik, of die andere dingen belangrijk vinden dan ik, of die dingen anders aanpakken dan ik. Daar kan ik mee leven, en sterker nog: ik wil daar naar luisteren en te weten komen waarom en zelfs mijn wensen, prioriteiten, aanpak bijstellen en veranderen. Maar niet domheid. Mensen die 'zomaar' zeggen, of 'dat is gewoon zo' of 'dat vind ik nou eenmaal' of 'je kunt toch wel een beetje respect tonen'. Mensen die in idiote dingen geloven en verwachten dat alle andere mensen daar begrip voor hebben en willen meeleven. Mensen die met hun ondoordachte hoeven elke subtiliteit in de wereld verpletteren. Mensen die te luid over alles hun bespottelijke mening geven. 'Zomaar.' 'Nou, dat vind ik nou eenmaal.' Gek word je ervan.
Waarbij het werkelijk mijn fout is dat ik dat laat merken. Ik kan niet anders. Ik ontwijk zulke mensen, ik vermijd het tegen ze te moeten praten, ik kan ze niet eens uitlachen maar ik word geÔrriteerd en boos. Zodat ik overal bekend sta als bot. Terwijl ik gewoon niet tegen domheid kan.

1 iii 2012
Martelen
Een leger, elk leger, is een fout instituut dat foute reflexen oproept en stimuleert. Elk leger martelt dus tegenstanders,  en als het niet gebeurt, dan is dat uitsluitend doordat het betreffende leger eventjes geen tegenstanders heeft. We moeten ons dus geen enkele illusie maken over het Nederlandse leger. Als dat aan de orde is, dat wil zeggen: als het leger denkt dat het iets oplevert, zullen Nederlandse militairen hun gevangen genomen tegenstanders in Afghanistan martelen, met de hartelijke instemming van hun meerderen. En als Nederland, een beschaafd land immers, dat niet wil, dan moet Nederland zijn leger afschaffen. Onze bondgenoten zullen Nederland dan terecht verwijten dat het geen vuile handen durft te maken. Beschaafde Nederlanders zouden dat een compliment vinden.

10 ii 2012
Naar het einde
Het is geweldig goed nieuws: de PVV is op weg naar het einde. De vragen die de partij in de Tweede Kamer stelt worden steeds belachelijker, de oprispingen van de hysterische gek Wilders worden steeds vergezochter, de klachten van de partij over wat haar allemaal voor vreselijks wordt aangedaan klinken steeds schriller, en steeds minder mensen nemen het gemekker nog serieus.
Nou weer een meldpunt voor overlastgevende Oost-Europeanen: dat is een kreet om aandacht, zoals de islamisering, de kopvoddentaks en het gezanik over de hoofddoek van Beatrix aandachttrekkerij waren. Dat meldpunt is een idioot idee, dat nergens toe leidt, dat alleen is geopperd om aandacht te krijgen, niet om er werkelijk iets mee te doen, nog los van de kwestie dat er helemaal geen kwestie is, en waarmee de partij laat zien dat ze zelf ook ziet dat ze op weg naar het einde is.

9 ii 2012
Uitzuigen
De Griekse regering neemt onder zware druk van de Europese partners die het ook nooit zo nauw namen met het begrotingsbeleid, gruwelijke maatregelen om de crisis te boven te komen. Dat zijn natuurlijk geen maatregelen in de sfeer van vermogensbelasting. Welnee, de minimumlonen gaan met 20% naar beneden, een vijfde van de ambtenaren wordt ontslagen, het jeugdloon gaat een derde omlaag. Wie nu nog denkt dat 'Europa' ook over solidariteit gaat, is naief en dom. De financiŽle markten, waar eerder  goud is verdiend aan de Griekse crisis, daar is Europa solidair mee, en die dicteren hoe hard de Grieken uitgezogen moeten worden. En maak je geen illusies: als het volgens de financiŽle markten nodig is om Nederland uit te zuigen, of Duitsland, dan gebeurt dat ook en net zo hard. Dat solidariteit ook een vorm van eigenbelang is, dat begrijpen niet heel veel mensen.

8 ii 2012
Toetsen
Het Jeugdjournaal leutert er alweer dagen over: de cito-toets, en ben jij al zenuwachtig? Tegelijk blijkt dat steeds minder ouders en vo-scholen zich iets aantrekken van de cito-score, en maakt de minister bekend dat de toets verplicht wordt en in april afgenomen gaat worden.
Dat laatste is pure winst: al die achtstegroepers die tot nu toe na februari de rest van hun laatste basisschooljaar niks deden, het oordeel was immers toch al geveld, daar is op deze manier tenminste een einde aan gemaakt. Het wachten is nu op de achtstegroepleerkrachten die gaan klagen over de enorme werkdruk die dat met zich meebrengt.
Maar verplicht? Scholen moesten toch autonomer worden? Met meer eigen keuzes? En hoe is het met de marktwerking op het gebied van de toetsontwikkeling? Waarom bevoordeelt de minister het commerciŽle CITO?
En kijk: het vrije spel der maatschappelijke krachten begint zijn werk te doen. Ouders, kinderen en vo-scholen beginnen te ontdekken dat de cito-score voornamelijk lucht is. De kinderen doen braaf de toets, de ouders sturen hun kind gewoon naar de school die ze zelf als beste beoordelen, en de vo-scholen trekken hun eigen plan om de 'top' binnen te halen.
En er verandert niks. Het onderwijs fungeert nog steeds als de zeef die de witte middenklasse kinderen bevoordeelt.

2 ii 2012
Hysterie (2)
Door het wantrouwen en de overbezorgdheid van ouders vertrekken steeds meer mannen uit de kinderopvang, meldden zowat alle zogenaamde actualiteitenrubrieken gisteren. Het journaal had een interview met ťťn man die al jaren in de kinderopvang werkt en dat zeker ook blijft doen. Het tv-programma kon verder alleen maar suggereren dat het een probleem van epische omvang is, want er was geen enkel kinderopvangbedrijf dat op vragen had willen reageren.
Van tweeŽn ťťn: ofwel er gaan wel 's wat mannen weg uit de kinderopvang en dan is het hysterisch om daar minutenlang Journaaltijd aan te verspillen, ofwel overbezorgde ouders zorgen dat heel veel mannen weg gaan uit de kinderopvang, en dan is het hysterisch van die ouders. Geen van beide werd duidelijk in de zogenaamde actualiteitenrubrieken.
Interessant trouwens: seksueel kindermisbruik gebeurt in 80% van de gevallen door mannen. Kindermishandeling gebeurt voor 80% door vrouwen. Dat meldde de BOinK in het radiojournaal. De verslaggeefster wist niet anders dan er lacherig op reageren.
Overigens: seksueel misbruik en mishandeling van kinderen komen eigenlijk zelden voor in de kinderopvang. Meestal gebeurt het veilig thuis.

2 ii 2012
Hysterie
Nederland is een hysterisch land. Het regent een paar dagen achter elkaar en er wordt gesproken over evacuatie van polders. Het waait stevig en op onduidelijke waterkeringen wordt dijkbewaking ingesteld. Het vriest letterlijk drie dagen en elke halve zool begint over de Elfstedentocht.
En alle zogenaamde actualiteitenrubrieken sturen hun zogenaamde sterverslaggevers het land in om de schijnvertoning vast te leggen.

27 i 2012
Schenken en ontsparen
Er komt een wet die bepaalt dat politieke partijen inzage moeten geven in de lijst met schenkers van grote bedragen. De PVV, die uitsluitend bestaat dankzij obscure schenkingen van onduidelijke halve nazi's in semi-democratische buitenlanden, meent dat die wet er komt om de PVV te raken en kondigt aan de mazen te zullen zoeken. Zo zal de partij de mythische Henk en Ingrid aanraden precies 4999 euro te schenken. Dat staat vandaag in de krant. Een politieke partij in het parlement kondigt aan de wet te zullen ontduiken.
Toevallig is vandaag ook bekend geworden dat het ontsparen is begonnen: mensen onttrekken geld aan hun spaarrekening omdat ze van hun salaris niet meer kunnen rondkomen dankzij de bezuinigingen die het kabinet ze met steun van de PVV opdringt.
Wie die twee nieuwsfeiten combineert, begrijpt dat mensen met lage inkomens niks te zoeken hebben bij de PVV. Dat wisten we natuurlijk al, maar nu toont de partij het zelf ook.

20 i 2012
Genocide
De diepe verontwaardiging van Turkije, of althans van de Turkse premier Erdogan, over de Franse wet die het ontkennen verbiedt van genocides, zoals die op de joden, de ArmeniŽrs, de Rwandezen, enzovoort, is hypocriet, vooral ook omdat hij verwijst naar de vrijheid van meningsuiting: in Turkije is het verboden om te praten over de genocide op de ArmeniŽrs; dan is het flauw om het verbieden van het ontkennen ervan te hekelen en onhandig om daarbij te verwijzen naar de vrijheid van meningsuiting.
Maar los daarvan: die Franse wet is belachelijk. Wie genocides ontkent, is niet goed bij zijn hoofd en de geschiedwetenschap zal dat aantonen, bijvoorbeeld door bewijzen te zoeken dat de genocide niet heeft plaatsgevonden en dat al die doden daar lagen door natuurlijke oorzaken.
Klik hier voor blogteksten uit 2009, 2010, 2011 of 2013 

Klik hier voor actuele blogteksten.Klik hier om naar het begin van deze pagina te gaan.