Klik hier om naar het einde van deze pagina te gaan

Jan Mars
redactie, productie en bewerking
van teksten, woorden en taal


Blogteksten uit 20136 v 2013
De koning (opnieuw)

Na afloop van de inhuldiging zei Beatrix tegen de nieuwe koning: 'Je dankt ar toch wal ean die bujgejmeestej te badankan, Alex', en dus stuurde de koning een sms. Met woorden in hoofdletters. En vier uitroeptekens achter elkaar, na elke zin. Het soort sms-je dat veertienjarige meisjes elkaar sturen.
Toen ging de koning met zijn vrouw naar een optreden (een concert is iets anders) van Nick en Simon. De koningin zong uit volle borst mee: liedjes waar veertienjarige meisjes hysterisch van gaan gillen. Trouwens, naar verluidt is ze goed bevriend met Reinout Oerlemans, de griezel die er telkens weer in slaagt een nieuw dieptepunt in het Nederlandse televisieaanbod op te boeren.
Dat is dus het niveau van het nieuwe koningschap. Je zou spontaan gaan terugverlangen naar de botte arrogantie van een Wilhelmina ('Ik kan me niet herinneren u iets gevraagd te hebben'), en of de bevroren distantie van een Beatrix, die tenminste nog van klassiek ballet hield.

19 iv 2013
Hoogspanning

De overheid gaat mensen die onder een hoogspanningskabel wonen, uitkopen. Er is geen enkel bewijs dat het wonen onder een hoogspanningskabel tot iets ernstigs leidt, dat mensen onder hoogspanningskabel vaker iets akeligs hebben, maar toch gaat de overheid ze schadeloos stellen. Het jarenlange gezanik zonder grond van piskijkers, wichelroedelopers, halve zolen en andere gelovigen wordt zo beloond. Wie naast een snelweg woont, die krijgt natuurlijk niks. Daarvan is namelijk aangetoond dat dat wel nadelige gezondheidseffecten heeft, maar helaas zijn die mensen niet in staat tot effectief zaniken, en vooral: voor beleidsmakers is hard autorijden veel belangrijker dan die omwonenden.

17 iv 2013
Bom

Je weet natuurlijk niet wat de dader beoogde, maar op het eerste gezicht hebben de bommen bij de marathon van Boston volkomen gefaald: drie doden! Op plekken in de wereld waar dergelijke aanslagen frequenter gepraktiseerd worden (Bagdad, Kabul, Srinagar, to name a few) wordt schamper gelachen bij een dergelijke kill; dr tel je pas mee als je IED in ten minste een paar handenvol doden resulteert. Bovendien gebruiken ze daar heus geen snelkookpan om wat spijkers tot ontploffing te brengen. Uit het oogpunt van terrorisme was dit drie keer niks. Het is dan ook een raadsel waar de enorme wereldwijde commotie vandaan komt. Een commotie die overigens volkomen ontbreekt als er in Bagdad, Kabul of Srinagar, to name a few, wl een effectieve bomaanslag wordt gepleegd.

5 iv 2013
Debat

Op verzoek van de PVV debatteerde de Tweede Kamer vannacht over het 'Marokkanenprobleem'. Dat wil zeggen: het debat zou aan het begin van de avond plaatsvinden en toen bleek dat de Kamer er pas veel later aan toe zou komen, probeerde de PVV te bereiken dat het werd uitgesteld naar een televisiegenieker tijdstip. Per hoofdelijke stemming, een truc van de PVV om het debat ng later te laten beginnen, maakte de Kamer duidelijk daar niks in te zien, en zo begon de PVV-kaalkop Van Klaveren om kwart voor 12 aan zijn bijdrage. Daarbij viel op dat de man niks nieuws vertelde, n dat zijn overspannen idioom regelrecht afkomstig leek uit het woordenboek van Wilders zelf. Zodat ik me begon af te vragen of Leider Geert zelf de tekst geschreven zou hebben, die Van Klaveren als zijn buikspreekpop in de Kamer mocht voorlezen.
Ik heb niet alles gezien, maar het trof me hoe serieus er werd gereageerd op het stokpaardje van de PVV. Terwijl volgens mij de enige juiste reactie zou zijn geweest: 'Geachte PVV, iedereen in dit land heeft recht op een mening, leden van het parlement kunnen in de Kamer vrijuit spreken, maar u kunt niet verwachten dat de andere parlementsleden serieus ingaan op de bevooroordeelde, bekrompen, uitgekauwde en hysterische onzin van de PVV. Dus als u uitgesproken bent, kunnen we naar huis.'

20 iii 2013
De koning
Parlementen en grondwetten zijn ontstaan om de macht van vorsten te beperken. Om die reden zou het staatsrechtelijk een miskleun zijn als Willem Alexander bij zijn inhuldiging in de verenigde vergadering van de Staten Generaal in de Nieuwe Kerk zijn sabel draagt, en dat geldt evenzeer voor al die andere gekroonde hoofden die bij de inhuldiging aanwezig zijn. Immers, ook een ceremonile sabel is een wapen, en het parlement was er nou juist om de macht van de koning, gesymboliseerd in zijn wapen, in te perken, om te zorgen dat het recht niet langer voortkomt uit de dreiging met wapengeweld.
Ook om die reden zou het bespottelijk zijn als Nederlandse parlementsleden bij de inhulding trouw gaan zweren aan de nieuwe koning. Gekozen volksvertegenwoordigers die trouw zweren aan de koning gedragen zich als lakei. Het moet juist andersom zijn: de koning behoort zich te onderwerpen aan het parlement en aan de Nederlandse grondwet. Dat doet hij dan ook:  hij zweert trouw aan de Nederlandse grondwet, die zijn macht beperkt tot feitelijk niks.


14 iii 2013
Paus Franciscus
Van de nieuwe paus, Franciscus, wordt verwacht dat hij zich aan de kant van de armen zal scharen, dat hij de kerk zal opschudden en een geheel nieuwe weg zal inslaan. Dat is minstens naief.
De nieuwe paus zal zich scharen aan de zijde van de armen, mits die armen niet links zijn, of homo, of ongehuwd samenwonen, of een abortus willen, of condooms. De nieuwe paus zal gewoon de katholieke middeleeuwse standpunten verkondigen, en zich simpel voegen naar de tien eeuwen oude roomse structuren, zoals al zijn voorgangers. Er verandert niks in Rome, en zeker niet in de kerk, tenzij die zich splitst.

13 iii 2013
De paus
In Nederland, geseculariseerd tot en met, waar de katholieken optimistisch geteld een kwart van de bevolking uitmaken, waar van dat kwart ten minste de helft een geheel eigen, los van Rome staande vorm van katholicisme aanhangt, in dat Nederland wordt de programmering van de complete publieke omroep opgeschort omdat een miniatuurstaatje van 44 hectare een nieuw staatshoofd kiest, niet per democratische verkiezingen maar met een bespottelijk en oncontroleerbaar ritueel, waardoor het 'land' alleen al daarom geen lid kan worden van de EU. Anderhalf uur live televisie, want er is natuurlijk niks belangrijkers te beleven in de wereld of in Nederland zelf.

11 iii 2013
Grensrechter
De zeven verdachten in de zaak van de doodgeschopte grensrechter blijven nog tot eind mei in voorarrest. Zes minderjarigen en n vader zitten tegen die tijd dan zowat zes maanden vast. Dat is niet nodig voor het onderzoek of omdat de verdachten vluchtgevaarlijk zijn. Er is juridisch of strafrechtelijk geen enkele reden voor vijf maanden voorarrest. Je kunt dus vermoeden dat de rechter die gruwelijke maatregel oplegt omdat hij bang is voor de publieke opinie. Die wil bloed zien en dat krijgt ze. Terwijl deze zaak in wezen niets meer (maar ook niks minder) is dan een tragisch ongeluk dat bij toeval verkeerd afliep maar verder marginaal, normaal zelfs, het soort vechtpartij dat wekelijks ontelbare malen voorkomt in het amateurvoetbal. Dat de onafhankelijke rechter zo hard optreedt, tegen een stel minderjarigen, laat zien hoe makkelijk Nederland afglijdt als rechtsstaat.

20 ii 2013
Paarden
Het allergrappigste aan de oplichting met het paardenvlees is dat niemand het gemerkt heeft. Als je vlees eet een je vindt het lekker en er staat 'koe' op maar het komt van een paard, maakt dat dan wat uit? Natuurlijk, het is oplichting, maar als je het niet weet, is dat dan erg?
En tot nu toe onbeantwoord: wat volgt? Krijgen we binnenkort zalmsnippers van stekelbaars? Victoriabaars uit de Loosdrechtse Plassen? Edammer van soja? Chocolade uit katoen? Alles kan, de voedingswetenschappers staan klaar om de zotste probeersels te bedenken, en als de consument er niks van merkt, of als het geld opbrengt, dan zal het gebeuren. Dat is immers hoe het werkt op een markt? Daar hebben we met z'n allen toch voor gekozen?


28 i 2013
Christenvrouwen
Nu we het toch nog over fundamentalisme hebben: de oplossing die de SGP heeft gevonden voor de eis dat vrouwen moeten worden toegelaten in bestuurlijke functies, is niet alleen fundamentalistisch in optima forma, paragraaf 22 in de praktijk, het is ook een exemplarisch katholieke oplossing: vrouwen die lid zijn van de SGP mogen gekozen worden in bestuursfunctie vanwege de SGP maar ze moeten dan natuurlijk wel het beginselprogramma van de SGP onderschrijven, en daarin staat, helaas pindakaas, dat vrouwen niet in bestuursfunctie gekozen kunnen worden. Waarmee maar weer blijkt dat je helemaal niet katholiek hoeft te zijn om een jezutische oplossing te vinden.
Wel een beetje jammer dat de SGP met haar idiote standpunten, niet alleen over vrouwen, in de Eerste Kamer binnenkort een sleutelpositie zal blijken te hebben, zodat die mannenpartij om de bezuinigingen van het kabinet mogelijk te maken eisen kan gaan stellen, bijvoorbeeld op het gebied van homo-emancipatie (tegen), of zondagse winkelopening (tegen), of weigerambtenaren (voor), of duur leerlingenvervoer naar de eigen geheel witte en homo-vrije basisscholen (voor). Je zou toch hopen dat de SGP n keer haar hand overspeelt, net iets te veel reactionair wisselgeld eist, en dan vervolgens natie-breed te kijk staat als de sharia-voorstander die ze is.


22 i 2013
Fundamentalisme
Wij westerlingen denken dat het nieuwe vooruitgang is en dat vooruitgang blijkt uit vernieuwing. Dat is een soort geestesgesteldheid die er bij ons westerlingen (al is het niet uitgesloten dat dit voornamelijk geldt voor blanke westerse mannen) sinds de negentiende eeuw ingehamerd is. Daarom kunnen wij ons niet verplaatsen in het denken of de daden van fundamentalistische moslims.
Dat fundamentalistische moslims in Kasjmir de samenleving hebben ontwricht, dat de talibaan in Afghanistan het toch al niet heel moderne leven daar nog meer richting middeleeuwen drijft, dat Al Qaeda in de Maghreb de relatief vrije cultuur in Mali probeert te vernietigen, dat westerse meisjes een hoofddoek gaan dragen, of een boerka, dat westerse mannen opeens zo'n rare jurk aantrekken en zo'n bidplek op hun voorhoofd kweken, en er zijn veel meer voorbeelden te geven, dat komt voort uit een denken dat niet uit gaat van vooruitgang, maar van iets hogers. Wij in het westen kunnen dat niet meer, ons hele leven inrichten naar iets hogers.
Dat die moslims daarbij teruggrijpen naar een ideologie uit de achtste eeuw, maakt het voor ons alleen maar onbegrijpelijker. Maar zoals in Afghanistan bleek, en in Kasjmir, en nu ook Mali: er zijn talloze moslims, misschien wel de meerderheid, die dat net zo idioot vinden als wij. In die zin is er nog hoop.

4 i 2013
Automobilisten
Als ik mijn fiets bij mijn buren voor de deur stal, komt mijn buurman naar buiten om te vragen of ik wel helemaal goed wijs ben. En gelijk heeft hij. Als mijn buurman evenwel zijn auto bij mij voor de deur parkeert, en ik zou hem gaan vragen of hij wel helemaal goed wijs is, dan zal mijn buurman ernstig gaan twijfelen aan mijn verstandeiljke vermogens.
Wie een fiets koopt, zorgt zelf dat die ergens droog en veilig binnen kan staan. Wie een auto koopt, is verontwaardigd als de gemeente er niet voor zorgt dat hij die auto ergens in de openbare ruimte kan parkeren. Erger, een gemeente die een nieuwbouwwijk bouwt, is verplicht om per voordeur te zorgen voor 1,7 parkeerplek; anders wordt het stedebouwkundig ontwerp afgekeurd. Een automobilist heeft van de gemeente kortom het recht om zijn auto in de openbare ruimte te parkeren. Als ik mijn fiets zomaar ergens in de openbare ruimte parkeer, bijvoorbeeld omdat er nergens behoorlijke en voldoende fietsenklemmen zijn, laat staan een bewaakte en overdekte fietsenstalling, dan komt de gemeente hem weghalen.
Klik hier voor blogteksten uit 2009, uit 2010, 2011 of 2012.


Klik hier voor actuele blogteksten.Klik hier om naar het begin van deze pagina te gaan.