Klik hier om naar het einde van deze pagina te gaan

J A N   M A R S

redactie, productie en bewerking

van teksten, woorden en taal

jan marsIk ben tekstschrijver, redacteur, eindredacteur, 'editor' en journalist. Dat werk doe ik al ruim dertig jaar: ervaring genoeg, in zeer uiteenlopende omstandigheden. Tegenwoordig doe ik ook pr-werk en trainingen. Dankzij, dat denk ik toch, mijn academische opleiding ben ik een betrokken voorzitter, een alert notuleur en een creatief didacticus. Een vlotte en waar nodig scherpe pen had ik altijd al, dat zie je aan mijn weblog, waar ik overigens al een tijd niks meer mee doe - al die meningen...

Het begin
Het eerste tijdschrift dat ik maakte, als ik de schoolkrant op de mavo even niet meetel (ik was de redacteur van de puzzelrubriek), was De Asbak, het blad van de Actiegroep Sociologie, toen ik tweedejaars was. Daar wilde ik een soort Hollands Maandblad van maken 'maar dan beter' (ik citeer mezelf). Professioneler werd het pas toen ik, naast een klein lerarenbaantje, redactielid en daarna eindredacteur werd bij het onderwijstijdschrift Vernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding. Daar en bij welhaast ontelbare andere tijdschriften geraakte ik deskundig op het gebied van voorschoolse ontwikkeling, onderwijs, minderheden, welzijn, jongeren, emancipatie, en vooral de raakvlakken tussen die onderwerpen. Zie verder de pagina Voorgeschiedenis.
Ik begaf en begeef me evenwel met groot gemak ook op andere terreinen, zoals blijkt op de pagina Werk. Bovendien heb ik veel ervaring met het produceren van drukwerk: in uiteenlopende constellaties en verschillende rollen ben ik betrokken geweest bij of actief in het gehele proces, van bedenken en schrijven tot acquisitie, van begeleiding van auteurs tot vormgeving, opmaak en druk.

Later
Dat heeft dus een jaar of vijfendertig geduurd. Ik redigeerde boeken over zeer uiteenlopende onderwerpen, produceerde en organiseerde een hele reeks blaadjes, waaronder de Wageningse Wijkkranten,  ik was betrokken bij pr-activiteiten voor allerlei organisaties, van een sportclub tot de gemeente, en ik werkte mee aan de ontwikkeling van lesmateriaal voor de sociale tak van het mbo. En er is nog meer: zie de pagina Opdrachtgevers en de pagina Werk.

Nu
Zoals ik in mijn lerarentijd een onderwijstijdschrift maakte, en een tijdschrift voor de kinderopvang toen mijn kinderen in die leeftijd waren, zo ben ik nu betrokken bij een 'vakbond' voor 'senioren'. Verdeer is er nieet veel veranderd: ik schrijf voor deze en gene, laatst nog een vertaling gemaakt, ik maak ook te publiceren foto's, hoewel daar vast veel over te zeggen is, ik zit met meer of minder succes in het bestuur en of verzorg de pr van deze en gene organsiatie.
Zie nog steeds de pagina Opdrachtgevers.

Klik hier om naar het begin van deze pagina te gaan.


Deze webstek is een eigen ontwerp. Ik maakte een eerste webstek in 2009; dit is de verbeterde versie, van voorjaar 2012.

Als je daar permissie voor hebt, kun je naar het afgeschermde deel van de website.x
Die permissie kun je vragen: mailadres