Jan Mars
redactie, productie en bewerking
van teksten, woorden en taal



Wat is erger: schaamteloos of onbeschaamd? Hoe is dat met eerloos en onteerd? Ongevoelig en gevoelloos?


achteloos               ongeacht

achteloos               onachtzaam

bandeloos              ongebonden

betekenisloos         onbetekenend

bewegingloos         onbewogen

bewusteloos           onbewust

breidelloos             ongebreideld

doelloos                 onbedoeld

eerloos                  oneervol

eerloos                  onteerd

eindeloos               oneindig

gedachteloos          ongedacht

genadeloos            ongenadig

geslachtsloos          ongeslachtelijk

gevaarloos             ongevaarlijk

gevoelloos             ongevoelig

grenzeloos             onbegrensd

haarloos                onthaard

krachteloos            onkrachtig

krachteloos            ontkracht

lusteloos                onlust

machteloos            onmachtig

mateloos               onmatig

ordeloos                onordelijk

ordeloos                ongeordend

rusteloos               ongerust

rusteloos               onrustig

schaamteloos         onbeschaamd

schadeloos             onschadelijk

schuldeloos            onschuldig

smakeloos              onsmakelijk

straffeloos              ongestraft

trouweloos             ontrouw

waardeloos             onwaardig

weerloos                onweer

wezenloos              onwezenlijk

willoos                   ongewild

willoos                   onwillig

zedeloos                onzedig

zinloos                   onzinnig

zorgeloos               onbezorgd

zouteloos               ongezouten




Terug naar website